Üritused: 

Jaanuar:

20.01.21     Õpilasesindus istung.   7.-9. klassid.    

21.01.21     Tervisepäev. 1.-9. klassid  

30.01.20      Matemaatika Turniir. 6.klassid.

 

 

 

Sel õppeaastal alustas esimest korda klassijuhatajana tööd 1C klassi õpetaja Jevgenia Mostovaja.

Tänutäheks ja edaspidiseks abimeheks kinkis Tallinna Haridusamet talle klassijuhataja käsiraamatu.

Edu!

img 20201211 105528.bn02b

 

Vabariigi Valitsus otsustas 14.–31. detsembrini kehtestada täiendavad piirangud üldhariduskoolidele.

Kõikide piirangute eesmärk on inimeste vaheliste kontaktide vähendamine, et piirata koroonaviiruse levikut, seetõttu tuleb meeles pidada, et jõulupidusid, kontserte ja koosviibimisi sel perioodil korraldada ei saa.

14.–31. detsembrini (kaasa arvatud) on õppijatel keelatud viibida ja liikuda üldhariduskoolide õppetegevuseks kasutatavates ruumides.Õppetööd võib haridusasutuse otsusel jätkata distantsilt.

Erandid õppetegevuseks kasutatavates ruumides viibimisel ja liikumisel.

Õppetegevuseks kasutatavates ruumides tohivad viibida ja liikuda üksnes need õppijad,

kes vajavad hariduslikke tugiteenuseid; 

vajavad õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks; 

sooritavad praktilist õpet, eksameid, teste või osalevad olümpiaadil.

Õppetegevuseks kasutatavates ruumides viibijad peavad kandma maski ja hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Pühade eelsel distantsõppe perioodil soovitame keskenduda õpitu kordamisele ja kinnistamisele, kasutades selleks muuhulgas keskkondi ja materjale, mis õpilasi kodustes tingimustes igapäevaselt ümbritsevad.

Kooli töörežiim 14.-18.12.2020:

1. Koolis toimuvad 9.00-13.00 tugispetsialistide ja aineõpetajat konsultatsioonid, et pakkuda õpilastele tugi (info edastatakse e-kooli kaudu vanematele)

2. Õpilased, kes on sellel ajal kodus, osalevad loovtegevustes (seiklusmängud õues, viktoriinid, kirjandus jt tegevused - info läbi e-kooli)

3. Toidupakkide soovijad võivad ennast registreerida lingi kadu kuni 14.12.2020 10.00. Pakkide jagamine toimub 16.12 (kellaaeg täpsustamisel)

Link registreermiseks: https://forms.gle/BSJ7r61MxLLHKEcX6

Olge terved ka kaitske lähedasi!

Lugupidamisega,

Juhtkond

 

 

04.12.2020  õpilased  ja  õpetajad  paigaldasid  kooli õuealal  lindude  söögimajad.  Üritusest  võtsid  osa Rohelise  kooli  liikmed: algkooli  ja pikapäevarühma  lapsed, 4. – 7. klasside  õpilased. Algklasside  õpilased  vaatasid  suure  huviga, kuidas  paigaldati  söögimaju. Nüüd  lapsed  saavad   tulla  söögimajakeste  juurde,  toita  linde ja jälgida  nende käitumist. Vaatamata  sellele, et õues oli sellel päeval  külm, kõik  õpilased olid väga rahul, et nad hoolitsevad lindude eest.

129960573 2682768988640283 8234333177730488672 n

Lugupeetud lapsevanemad!

12.11.2020 kell 17.00-19.00 toimub veebipõhine lastevanemate päev (registreerimisvorm on kinni, vajadusel pöörduge aineõpetaja poole meili teel)

13.11.2020 - projektipäev

Projektipäev toimub 2.-8. klassides. Sellel päeval on-line tunde ei toimu, vaid õpilased saavad õpetajatelt erinevaid ülesandeid teemal "Kirjandus ja kunst".
9. klasside õpilased kaitsevad loovtöid.
1. klassidel on võimalik saada konsultatsioone kella 9.-11.00.
Registreerimisvorm (ainult 1. klasside vanemad): https://forms.gle/MJykvW8axynqTg1V9
Olge terved!
 
Lugupidamisega

Oktoober on pudrukuu. Pudruprogramm 2020

Kulinaaria tunnid (5.a, 5.b ja 5.c klassid, oktoober 2020, õpetaja Svetlana Tsabijeva)

Pudruprogrammi  eesmärk  on  tõsta  Eesti  laste  teadlikkust  tervislikust  teraviljatoidust,  tutvustada  õigeid  toitumisvalikuid  ja  propageerida  hommikupudru söömist.  Programmi  ajal  saavad  klassid  koos  õpetajaga  katsetada koolides  pudru retsepte  ja leiutada  enda  oma. Meie  õpilased  osalevad  ka  pudrukuu programmis. Kulinaaria tundides tüdrukud  omandavad  teadmisi, kuidas  maitsvalt  ja tervislikult  valmistada  putru.

Õpilaste  lemmik  on kaerahelbepuder.

123591092 2654853281431854 7024604421164989074 n

7. ja 8. klasside õpilased võtsid osa projektis „AVASTUSÕPE-TUNNETUSKAST“, kus õpilased meisterdasid lasteaedadele avastusõpe jaoks erinevaid esemeid.

Õpilased valmistasid 6 erinevat komplekti 6 lasteaedadele.

Täname koostöö eest!

123650656 2654101874840328 856853137112703327 o

Tallinna Linnavalitsus
02.11.2020
linnapea üldkäskkiri
number T-4-1/20/24
 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 3 ja nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 24 alusel ning seoses vajadusega võtta tarvitusele abinõusid koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamiseks ja kaitsta linna teenistujate ning üritusel osalejate tervist

1.Isikukaitsevahendite (mask, visiir vm, edaspidi IKV) kasutamine tagatakse enam kui 20 osaleja korral:
1.1linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste (edaspidi koos asutused) siseruumides peetavatel avalikel üritustel;
1.2asutuste siseruumides peetavatel avalikel üritustel, kui asutus on andnud ruumi kasutusse.
2.Asutuse korraldataval üritusel (konverents, koolitus, spordi- või meelelahutusüritus, nt teatrietendus, kontsert, mälumäng vm) tagab ürituse korraldaja desovahendite olemasolu ning IKV igale üritusel osalejale (tasu eest või tasuta).
3.Siseruum antakse ürituse (konverents, koolitus, spordi- või meelelahutusüritus, nt teatrietendus, kontsert, mälumäng vm) korraldamiseks lepingu alusel kasutusse tingimusel, et ürituse korraldaja kohustub tagama desovahendite olemasolu ja IKV igale üritusel osalejale (tasu eest või tasuta).
4.Asutusel tuleb ruumide kasutusse andmisel kirjalikult kokku leppida, et ürituse korraldaja järgib koroonaviirusega seoses kehtestatud riiklikke piiranguid, tagab üritusel desovahendite olemasolu ja IKV igale üritusel osalejale (tasu eest või tasuta) ning tagab, et kõik osalejad kasutavad IKV-d.
5.IKV-d ei ole vaja kasutada, kui ürituse olemuse, osaleja rolli (nt võistleja, esineja, sh näitleja või laulja) või inimese tervisest tingitud asjaolude tõttu ei ole see võimalik.
6.Asutusel tuleb lisada punktides 4-5 kirjeldatud tingimused linnavara kasutusse andmise üldtingimustesse (nt kodukorda) ja teha need ürituse korraldajale teatavaks.
7.Asutusel tuleb avaldada oma siseruumides korraldatavatel üritustel IKV-de kasutamise nõue oma veebilehel, sotsiaalmeedias ja muude kanalite kaudu.
8.Linna personaliteenistusel teha käskkiri teatavaks linna ametiasutustele ning avalikustada intranetis. 
9.Ametiasutusel teavitada käesolevast käskkirjast oma hallatavat asutust.
10.Käesoleva käskkirja punktis 1.1. nimetatud üritusega seotud nõudeid rakendatakse alates 2. novembrist 2020 ja punktis 1.2. nimetatud üritusega seotud tingimusi alates alates 9. novembrist 2020.

Kooli kontaktandmed 

Tallinna Mahtra Põhikool
Mahtra 60 Tallinn 13812 Estonia
Telefon: (+372) 6 218 185
Faks: (+372) 6 218 184
Email: mahtra@mahtra.edu.ee

Kuidas meid leida? 

Meile saab sõita bussiga
N 35, 50, 56, 65, 67 peatus  Raadiku