Üritused: 

Oktoober:

01.10.20 Õpilasesinduse istungid. 7.-9. klassid

05.10.20 Õpetajate päev. Pidulik kontsert. 1.-9.klassid

30.10.20 “ Halloween". 1.-9.klassid

 

 

 

Eesti koolilaste metsapostkaardi 13. konkurss teemal „Minu suurim looduselamus“ on lõppenud. Konkursile oli laekunud 2909 metsapostkaarti 127 erinevast haridusasutusest üle Eesti.  

Tallinna Mahtra Põhikoolist osalesid 2d ja kõik 5  - 9 klassid. Meie koolist oli saadetud umbes 50. postkaarti, kus olid loodusjoonistused.

Kõigi esitatud tööde seast valisid Riigimetsa Majandamise Keskuse loodushoiuosakonna töötajad välja 100 postkaarti, mis osalesid rahvahääletusel.

Rahvahääletuse tulemusel selgus 36 paremast tööst trükitakse postkaardikomplekt, mis saadetakse tänuks osavõtnud koolidele ja 36 väljavalitud töö autoritele.  

Meie 5a klassi õpilane - Alekse Ustinov postkaardiga “Kes seal on?” sai rahvahääletusel  27. koha ja see on suurepärane tulemus, ja tema saab postkaardikomplekt. Sada parimatest on Angelina Dolgova 5a klassi õpilane postkaardiga “Kassid kuuvalgel, Kristina Kulakova 5d klassi õpilane postkaardiga - “Elu”, Aleksandra Gradussova 7b klassi õpilane postkaardiga “Sügis”, Anastassija Medvedeva 9b klassi õpilane postkaardiga “Sügisene puu”.

Tähelepanu! Teavitame, et meie kool on saabuvate pühade puhul avatud järgnevalt:
23.12.2015 ja 28.12-30.12.2015 kool on avatud kell 9:00-14:00
24.12, 25.12 ja 31.12.2015 kool on suletud
Rahulikke Jõule ja ilusat Uut Aastat!

Alates 2015 aasta sügisest võtab Tallinna Mahtra Põhikool osa MTÜ Lastekaitse Liidu pilootprojektist “Kiusamisest vaba kool”. Eestis juba tuntud projekt „Kiusamisest vaba lasteaed“on tulnud nüüd koolidesse.

Projekti “Kiusamisest vaba kool” metoodika pakub lastele vahendeid, kuidas lahendada kiusamisolukordi ja kuidas seista enda või teiste eest kui kogetakse narrimist. Programm tugineb neljale põhiväärtusele: sallivus, austus, hoolivus ja julgus ning on suunatud kolmele sihtrühmale (õpetajad, lapsevanemad, lapsed).

Meil koolis tegelevad selle projektiga järgmised õpetajad: Svetlana Borovikova 1.a klassijuhataja, Aljona Markova 1.b klassijuhataja, Nastasia Klimenko 1.c klassijuhataja, Julia Matšigina 2.d klassijuhataja ja Svetlana Tsabijeva 8.a klassijuhataja (kus õpilased on “paremad sõbrad” ja aitavad projekti ellu viia).

6–9 klassi Mahtra Põhikooli õpilased osalesid loovkonkursil „Minu Eestimaa“. Meie koolist oli 34 loovtöid saadetud. Joonistused tulid välja mitmesugused: maalilised, graafilised. Lapsed vastasid küsimustele: millised Eestimaa kodukohad tunnevad meile tähtsamad? Mis maastikus me võime enda peegeldust leida? Milline asi  teeb koht,  kus ma elan, minu isamaaks? Iga joonistuste taga pool oli lühike jutt kirjutatud, kus autor põhjendas oma teema valikut, kirjeldas kujundate kohtade tähendus.

Sügis on kinkinud meile palju huvitavaid sündmusi. Ees on aga maagiline aeg - jõulud! Meie loomingulised poisid ja tüdrukud mõtlevad juba praegu, millega imestada oma klassikaaslasi ning õpetajaid jõulukontserdil. 22. detsembril 2015 autasustab meie koolidirektor neid õpilasi, kes on saanud paremaid tulemusi õppimises, spordis ning loomingulises töös.

16. detsember 2015 - keelekümblusklasside esinemine jõulukontserdil
17. detsember 2015 - jõulukontserdid (4.-5. klassid kell 13.00, 6.-7. klassid kell 14.00)
18. detsember 2015 - jõulukontsert (8.-9. klassid kell 14.00)
18. detsember 2015 - jõulukontserdid mudilastele (kell 9.00 - 12.00)
22. detsember 2015 - klassijuhataja päev. Ekskursioonid
22. detsember 2015 - Direktori vastuvõtt (kell 18.00)

02.-06.11.2015 toimus meie koolis Eestis muusikaaasta raames muuusikanädal.

Lugupeetud lastevanemad! 9.Novembril kell 18:00-20:00 toimub meie koolis lastevanemate päev. Kutsume teid vestlustele kooli õpetajate ja juhtkonna liikmetega.

Kooli kontaktandmed 

Tallinna Mahtra Põhikool
Mahtra 60 Tallinn 13812 Estonia
Telefon: (+372) 6 218 185
Faks: (+372) 6 218 184
Email: mahtra@mahtra.edu.ee

Kuidas meid leida? 

Meile saab sõita bussiga
N 35, 50, 56, 65, 67 peatus  Raadiku