Üritused: 

Oktoober:

01.10.20 Õpilasesinduse istungid. 7.-9. klassid

05.10.20 Õpetajate päev. Pidulik kontsert. 1.-9.klassid

30.10.20 “ Halloween". 1.-9.klassid

 

 

 

Aprillis Nutikuu raames meie koolis toimus konkurss "Parim nutiõpetaja". Konkursis võtsid osa õpetajad erinevatest aineseksioonidest, kokku 11 õpetajat. Õpetajatele oli pakutud demonstreerida oma oskusi nii IKT teoorias kui ka praktilist osas. Teoreetilised küsimused käsitlesid rist-ja tarkvara, interneti ja e-posti teadmisi. Praktilised küsimused - teksti töötlemise vahendeid. Kõik meie kooli õpetajad näitasid piisavalt kõrget IKT oskuse taset.

Konkursi tulemuste põhjal esikoha sai vene ja eesti keele õpetaja Aleksandra Jakovtšenko. Teise- jagasid eesti keele ja kirjanduse õpetaja Anna Prit ja eesti keele õpetaja Natalja Salmus. Kolmanda koha hõivas matemaatika õpetaja Julia Lapšina.

On tuntud rahvatarkus „Hea sõber on rohkem väärt, kui rikkus”. Sellise sõpruse nimel toimus Tallinna Mahtra Põhikoolis kohtumine meie heade sõpradega Venemaalt, Moskva gümnaasiumi nr.2098 õpilaste ja õpetajate esindajatega.

26.märtsil toimus Tallinnas Lindakivi kontserdisaalis laste loomingu festival Balti Noodid 2016.
Festivali eesmärgiks on laste loomingu toetamine ning andekatele eelkooli- ja kooliealistele lastele võimaluse andmine enda näitamiseks vokaalis, koreograafias ja kujutavas kunstis.
Laste loomingu festivali "Balti Noodid" korraldab Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra. Festivalil sai üles astuda nii laulu, tantsu kui kunstitööde kaudu.
Tallinna Mahtra Põhikool osales sel aastal ühes kategoorias – laul.

Lindakivi Kultuurikeskuses astus üles 21 erinevat kollektiivi. Esinejate hulgas oli nii tantsu-ja laulustuudiote lapsi, lasteaedade ja koolide esindajaid. Suurel laval astus üles Tallinna Mahtra Põhikooli 2.D klassi õpilane Alisa Kovšikova lauluga "Majakene mere ääres" muusikaõpetaja Maria Kondratjeva juhendamisel. Esinemine läks kenasti korda, Alisa esinemine oli igati tubli ja julge!
Täname festivali korraldajat Lüürat, kes meid väga hästi vastu võttis!

Täname ka meie kooli esindajaid ning muidugi vanemaid!

Lugupeetud lapsevanemad! Palume Teil osaleda Tallinna Mahtra Põhikooli poolt korraldatud rahuloluküsitluses. Täites ära järgneva küsimustiku hindate tehtud tööd ja saate avaldada arvamust koolile olulistel teemadel. Oleme väga tänulikud, kui leiate 10 minutit oma ajast, et küsimustik täita. Küsimustele saab vastata kuni 8.aprillini. Küsimustiku leiate siin - http://goo.gl/forms/ekqqls5KZW

8.märtsil meie koolis toitub seitse lühendatud tundi seoses Rahvusvahelise naistepäeva. Kell 13:00 aulas algab pidulik kontsert.  Kutsume kõiki õpetajaid ja 7-9 klassi tüdrukuid!

Käesoleval aastal meie kool osaleb projektis “Kaitse ennast ja aita teist”. Projekti raames kuuendate klasside õpilased terve õppeaasta jooksul läbivad koolitust. Ohutusreeglitest, esmaabi osutamisest endale ja teistele räägivad meie õpilastele Punase Risti, Päästeameti, Liikluspolitsei spetsialistid. Koolitus toimub nii koolis, kui ka väljaspool koolimaja. 2016.aasta mais 8-liikmeline kuuendate klasside võistkond sõidab ühepäeavasesse laagrisse, kus näitab „välitingimustes” oma oskusi ja teadmisi.

Detsembris 2015 Talinna Mahtra Põhikooli õpilased saatsid 27. jõulupostkaarte joonistusvõistlusele "Lennukad jõulud".   
Konkursile jõudnud üle 400 vahva pildi. 30 joonistajate vahel oli loositud lennuakadeemia šokolaade, Apollo kinkekaarte ja akadeemia lennusimulaatori kinkekaarte.

Loosiõnn naeratas järgmistele  meie joonistajate õpilastele:
1. 2.d klassi õpilane Alisa Kovšikova
2. 9.a klassi õpilane Anna Tomson
3. 9.b klassi õpilane Roman Otto  

Kõigile võitjatele oli saadetud auhinnad postiga koju.

Kooli kontaktandmed 

Tallinna Mahtra Põhikool
Mahtra 60 Tallinn 13812 Estonia
Telefon: (+372) 6 218 185
Faks: (+372) 6 218 184
Email: mahtra@mahtra.edu.ee

Kuidas meid leida? 

Meile saab sõita bussiga
N 35, 50, 56, 65, 67 peatus  Raadiku