Üritused: 

November:

04.11.20 Õpilasesinduse istungid. 7.-9.klassid

12.11.20 Lastevanemate päev: registreerimislink https://forms.gle/4R5FrnJSoktuL1ej7

18.11.20 Õpilasesinduse istungid. 7.-9.klassid

26.11.20 Kodanikupäev. 4.-9.klassid

 

 

 

 

Vanematele kui 16-aastastele lastetoetuste maksmine.

Lugupeetud lapsevanemad!
Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et vanemate kui 16-aastaste laste õigus peretoetustele on seotud õppimisega. Kuni lapse 16-aastaseks saamiseni makstakse lapsetoetust sõltumata tema koolikohustuse täitmisest.

Põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes õppival keskhariduseta lapsel on õigus lapsetoetusele kuni 19-aastaseks saamiseni. 19-aastaseks saamisel makstakse toetust jooksva õppeaasta lõpuni vastavalt riiklike peretoetuste seaduse (RPTS) § 5 lõikele 2. 

Peretoetuste maksmisel lähtutakse õppeaastast, mille algus on 1. septembril ja lõpp 31. augustil. Põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuste lõpuklassidel lõpeb õppeaasta reeglina 30. juunil. 

Uuel õppeaastal maksmise aluseks olevad õppimist tõendavad andmed laekuvad Sotsiaalkindlustusametile Eesti Hariduse Infosüsteemist (EHIS) pärast õppeaasta algust septembrikuus. EHIS-e andmed on aluseks kõikidele vanematele kui 16-aastastele lastele peretoetuste maksmisel.

Kuna peretoetuste maksmine panka toimub iga kuu 8. kuupäeval, siis septembrikuus kõikide õpinguid jätkavate laste kohta infot selleks kuupäevaks Sotsiaalkindlustusametile laekunud ei ole. Seetõttu on septembrikuu peretoetused võimalik välja maksta oktoobrikuus koos oktoobrikuu toetusega, tähendab peretoetusi saab kahe kuu eest korraga. 

Kui laps katkestab õpingud ja lahkub koolist, siis sellest tuleb kindlasti teavitada Sotsiaalkindlustusametit, et vältida enammakseid, sest enamsaadud peretoetused tuleb riigile tagastada. 

Ka juhul, kui 16-a või vanem laps plaanib õpingute jätkamist alates 1. septembrist ja ta on kantud kooli õpilaste nimekirja, aga reaalselt õppima ei asu, kannab kool pärast 1. septembrit EHISE-sse lapse mitte õppima asumise sisse tagasiulatuvalt. Sellisel juhul kui Sotsiaalkindlustusametit lapse õppima mitte asumisest õigeaegselt ei teavitata, tekivad enammaksed, mis nõutakse lapsevanemalt tagasi. 

Raha tagasiküsimisel lähtutakse alati EHIS-es olevast õpingute lõpetamise kuupäevast, mitte sellest kuupäevast, millal õpilane koolist dokumendid välja võtab.

Toetuste suurust saab vaadata Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/lastega-peredele

 

Kooli kontaktandmed 

Tallinna Mahtra Põhikool
Mahtra 60 Tallinn 13812 Estonia
Telefon: (+372) 6 218 185
Faks: (+372) 6 218 184
Email: mahtra@mahtra.edu.ee

Kuidas meid leida? 

Meile saab sõita bussiga
N 35, 50, 56, 65, 67 peatus  Raadiku