Märts 

Üritused:

5.03.19. Vastlapäev. 1.-3., 4.-6. klassides

8.03.19. Pidulik kontsert

14.03.19. Emakeelepäev. 1.-9. klassides.

14.03.19. Aabitsaga hüvastijätt. 1.klassid.

21.03.19. Ülemaailmne poeesia päev.

25-26.03.19. Lastevanemate koosolekud klassides.

TERVISENÕUKOGU

Tervisenõukogu eesmärgid:

  • propageerida tervislikku eluviisi,
  • teha eenetustööd riskitegurite vähendamiseks,
  • kaasata õpilasi tervisenõukogu tegevusse.

Tervisenõukogu liikmed:

1.Rita Januškevitšute - esimees
2.Ludmilla Krjukova - sotsiaaltöötaja, aineõpetaja
3.Jelena Demjantšuk - aineõpetaja, kt infojuht
4.Natalia Antonova - aineõpetaja
5.Ljubov Kozõrkova - aineõpetaja
6.Elena Lebedeva - kooli õde
7.Natalja Zagorskaja - hoolekogu liige
8.Julia Savtsenko - lastevanemate esindaja (hoolekogu liige)

 

Tallinna Mahtra Põhikooli tervisenõukogu tööplaan 2018/2019.õ.a.

  Tegevus Teostamise aeg Teostajad
1 Spordinädala  läbiviimine

September 2017

ja juuni 2018

L.Kozõrkova
2 Vahetusjalatsite olemasolu kontrollimine Õppeaasta jooksul

R.Januškevitšute

L.Krjukova

3 Klasside ja teiste kooliruumide tuulutamise kontrollimine Õppeaasta jooksul

E.Lebedeva

R.Januškevitšute

 

4 Temperatuurireziimi kontroll klassides, sööklas ning teistes  kooli ruumides Õppeaasta jooksul

E.Lebedeva

R.Januškevitšute

5 Klasside, söökla ja teiste kooliruumide sanitaarseisukorra kontrollimine Õppeaasta jooksul

E.Lebedeva

R.Januškevitšute

J.Savtšenko

5 Tervisenõukogu  infostendi kujundamine, teha huvitamaks ja kaasaaegsemaks Õppeaasta jooksul

R.Januškevitšute

E.Lebedeva

J.Demjantšuk

6 Õpilastega vestlused „Korralik väljanägemine koolis“ Õppeaasta jooksul

E.Lebedeva

L.Krjukova R.Januškevitšute

7 Liikuvate vahetundide ning vaikuse tunnivaheajade läbiviimine Märts - mai 2018 L.Kozõrkova
8 Perepäeva läbiviimisel osavõtmine Mai 2018

E.Lebedeva

R.Januškevitšute

J.Savtšenko

J.Demjantšuk

N.Antonova

L.Krjukova

L.Kozõrkova

11 Linnakonverentsidel ja seminaaridel osavõtt Õppeaasta jooksul

J.Demjantšuk

N.Antonova

 

12 Erinevate konkursite korraldamine Õppeaasta jooksul

R.Januškevitšute

J.Demjantšuk

N.Antonova

Kooli kontaktandmed 

Tallinna Mahtra Põhikool
Mahtra 60 Tallinn 13812 Estonia
Telefon: (+372) 6 218 185
Faks: (+372) 6 218 184
Email: mahtra@mahtra.edu.ee

Kuidas meid leida? 

Meile saab sõita bussiga
N 35, 50, 56, 65, 67 peatus  Raadiku