NOVEMBRI ÜRITUSED: 

23.11.17. infotund- viktoriin  "7 Eesti maakondade imet"   7-9 kl.  13.00
27.11.17. Interaktiivne mäng "Kodanikupäev"  7-9 kl.

TERVISENÕUKOGU

Tervisenõukogu eesmärgid:

  • propageerida tervislikku eluviisi,
  • teha eenetustööd riskitegurite vähendamiseks,
  • kaasata õpilasi tervisenõukogu tegevusse.

Tervisenõukogu liikmed:

Rita Januškevitšute - tervisenõukogu esimees
Valentina Rais - juhtkonna esindaja
Ludmilla Krjukova - õpetaja
Jelena Demjantšuk - õpetaja
Anna Priit - õpetaja
Ljubov Kozõrkova - õpetaja
Natalja Kotovitš - õpetaja
Elena Lebedeva - medõde
Julia Savtsenko - lastevanemate esindaja (hoolekogu liige)
Viktoria Hatkevits - õpilasesinduse esindaja

Tallinna Mahtra Põhikooli tervisenõukogu tööplaan 2016/2017.õ.a.

 

Tegevus

Teostamise aeg

Teostajad

1

Klasside, söökla ja teiste kooliruumide sanitaarseisukorra kontrollimine

Õppeaasta jooksul

E.Lebedeva

R.Januškevitšute

J.Savtšenko

2

Vahetusjalatsite olemasolu kontrollimine

Õppeaasta jooksul

R.Januškevitšute

V.Rais

L.Krjukova

3

Spordipäevade läbiviimine

September 2016

ja juuni 2017

L.Kozõrkova

4

Temperatuurireziimi kontroll klassides, sööklas ning teistes kooli ruumides

Õppeaasta jooksul

E.Lebedeva

R.Januškevitšute

5

Klasside ja teiste kooliruumide tuulutamise kontrollimine

Õppeaasta jooksul

E.Lebedeva

R.Januškevitšute

V.Rais

6

Tervisenõukogu infostendi „Tervislik eluviis“ kujundamine

Õppeaasta jooksul

R.Januškevitšute

A.Prit

J.Demjantšuk

7

Haigete laste arvu epideemiate ajal

andmete kogunemine

Sügis 2016 ja

talv 2017

E.Lebedeva

R.Januškevitšute

8

Liikuvate vahetundide ning vaikuse tunnivaheajade läbiviimine

Aprill - mai 2017

L.Kozõrkova

9

Koolipuihveti kaubavaliku kontrollimine

Õppeaasta jooksul

R.Januškevitšute

V.Rais

J.Savtšenko

10

Õpilastega vestlused „Tervislik eluviis“

Õppeaasta jooksul

R.Januškevitšute

V.Rais

L.Krjukova E.Lebedeva

11

Linnakonverentsidel ja seminaaridel osavõtt

Õppeaasta jooksul

J.Demjantšuk

A.Prit

12

Erinevate konkursite korraldamine

Õppeaasta jooksul

R.Januškevitšute

V.Hatkevitš

Kooli kontaktandmed 

Tallinna Mahtra Põhikool
Mahtra 60 Tallinn 13812 Estonia
Telefon: (+372) 6 218 185
Faks: (+372) 6 218 184
Email: mahtra@mahtra.edu.ee

Kuidas meid leida? 

Meile saab sõita bussiga
N 35, 50, 56, 65, 67 peatus  Raadiku