Info 

Lugupeetud lapsevanemad!

Avaldusi ettevalmistusklassi aastaks 20/21 võetakse vastu 09.03 - 31.08.2020

Avaldust täidetakse elektrooniliselt ja palume mitte unustada märkida klassi suunda: keelekümblus või tava.

Lugupidamisega

Lada Kudrjašova lada.kudrjasova@mahtra.edu.ee 

AVALDUS

Küsimuste korral pöörduda:

Alla.Batrakova@mahtra.edu.ee (direktor) +37258376386

 

 

Psühholoog

Alla Pugatšova - Psühholoogi töö eesmärgiks on:

Haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel õpetajate toetamine ja juhendamine;
Haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide ja õpetajate vahel;
Edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks õpetajale, vanemale ja direktorile ettepaneku tegemine;
Õpetajate, lapsevanemate ja õpilaste nõustamine;
Individuaalse arengu jälgimise kaartide (IAJK) täitmise koordineerimine;
Rakendavate tugiteenuste tulemuslikkuse ja HEV õpilaste edukuse jälgimine;
Õpilaste- ja nende vanematega arenguvestluste läbiviimise koordineerimine.

e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Sotsiaaltöötaja

Sotsiaaltöötaja Ludmilla Krjukova
Kooli sotsiaaltöö eesmärgid:
- soodsa õpikeskkonna loomine iga õpilase jaoks;
- õpilaste ja lastevanematega koolikohustuste täitmine lähtudes PGS-st;
- õpilaste korduvaks õppeaastaks jätmine ning koolist lahkumise ennetamine.

Koostöös klassijuhatajate ja aineõpetajatega selgitab välja riskigruppi kuuluvad õpilased (perekondlikud probleemid, käitumisprobleemid, mitterahuldavad õpitulemused, isiksuslikud probleemid, tervise probleemid), et toetada õpilase sotsiaal-emotsionaalset kohanemist koolis, perekonnas ja ühiskonnas .Nõustab õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid. Teeb koostööd lastekaitse- ja korrakaitsesüsteemidega.


Tööaeg:
Esmaspäev: 7.30-16.00
Teisipäev: 8.30-10.00, 13.00-16.30
Kolmapäev: 13.00-16.30
Neljapäev: 15.00-16.30
Reede: 14.00-16.00


Tel: 6 218 184
e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Logopeed ja HEV koordinaator

Aleksandra Melnikova

Eesmärk:
Osutada kooliajal spetsialiseeritud abi erivajadustega lastele eesmärgiga ületada raskused, mis on seotud õppeprogrammi läbimisega.

Ülesanded:
Emakeele õppeprogrammi omandamisel tekkinud lünkade täitmine.
Mõtlemisprotsesside arendamine; kuulmis- ja nägemistähelepanu (sh taju) ning mälu arendamine.
Häälikute hääldamise korrektsioon.

Töögrafik 2018 - 2019 õ.a.

E-R 9.00-15.00

Telefon: +372 56315116

e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Logopeedi tööplaan 2018-2019 õppeaastal.

Aleksandra Melnikova

 

Pedagoogiline töö

 

Algkooli õpilaste läbivaatus.

3 -14 september

Gruppide komplekteerimine kõne diagnoosi alusel.

3 -14 september

Perspektiivsete plaanide koostamine; kõnekaartide ja muude dokumentide vormistamine.

3 -14 september

Düsgraafia  korrektsiooni tundide  läbiviimine

Alates 17-st septembrist

Individuaalsed ja grupi  hääldamise tunnid

Alates 17-st septembrist

Koolieelikute  ja algklassi õpilaste läbivaatus

Aprill-mai

Konsultatsiooniline tegevus

 

Konsultatsioonid lastevanematele

Aasta jooksul

Metoodiline töö

 

Tallinna Linna Logopeedide   sektsiooni töös osalemine

Vastavalt      tööplaanile.

Osalemine kvalifikatsiooni tõstmise kursuste töös

Vastavalt      tööplaanile.

Lahtiste  tundide külastamine  eelkoolsetes                    

   õppeasutustes ja koolides

Vastavalt      tööplaanile.

Logopeedi kabineti materjalide  sisustamine

Aasta jooksul

Koostöö

 

Algkooli ja vene keele õpetajatega

Aasta jooksul

Kooli administratsiooniga

Aasta jooksul

Haridusametiga

Aasta jooksul

Kolleegidega teistest koolidest

Aasta jooksul

Kooliõde

Jelena Lebedeva

Tel.: 56200154
Ruum 114
Vastuvõtt:
Iga päev 8:00-16:00

Infovoldik lapsevanemale tervishoiuteenuste kohta
Infovoldiku leiad siit -> Infovoldik lapsevanematele

Kooli kontaktandmed 

Tallinna Mahtra Põhikool
Mahtra 60 Tallinn 13812 Estonia
Telefon: (+372) 6 218 185
Faks: (+372) 6 218 184
Email: mahtra@mahtra.edu.ee

Kuidas meid leida? 

Meile saab sõita bussiga
N 35, 50, 56, 65, 67 peatus  Raadiku