Märts 

Üritused:

5.03.19. Vastlapäev. 1.-3., 4.-6. klassides

8.03.19. Pidulik kontsert

14.03.19. Emakeelepäev. 1.-9. klassides.

14.03.19. Aabitsaga hüvastijätt. 1.klassid.

21.03.19. Ülemaailmne poeesia päev.

25-26.03.19. Lastevanemate koosolekud klassides.

Tallinna Mahtra Põhikooli eesmärk 2018/2019.õppeaastaks:

Eesmärk –teadmiste kvaliteedi tõstmiseks on loodud loominguline ja turvaline koolikeskkond.

 

 Tallinna Mahtra Põhikooli ülesanded 2018/2019.õppeaastaks:

  1. Õpilaste ja õpetajate kaasamine erinevate projektide ettevalmistamisse ja läbiviimisesse.

  2. Funktsionaalse lugemisoskuse parandamine (töö erinevate tekstidega).

  3. Õpilaste digioskuste arendamine.

  4. Õuesõppe tundide süsteemne planeerimine, ettevalmistamine ja läbiviimine.

  5. Tuge vajavate õpilaste (TÕV) abistamiseks parimate meetodite kasutamine.

  6. Kooli 35. juubelisünnipäeva ettevalmistamine ja väärikas läbiviimine.

 

 

Kooli kontaktandmed 

Tallinna Mahtra Põhikool
Mahtra 60 Tallinn 13812 Estonia
Telefon: (+372) 6 218 185
Faks: (+372) 6 218 184
Email: mahtra@mahtra.edu.ee

Kuidas meid leida? 

Meile saab sõita bussiga
N 35, 50, 56, 65, 67 peatus  Raadiku