Märts 

Üritused:

5.03.19. Vastlapäev. 1.-3., 4.-6. klassides

8.03.19. Pidulik kontsert

14.03.19. Emakeelepäev. 1.-9. klassides.

14.03.19. Aabitsaga hüvastijätt. 1.klassid.

21.03.19. Ülemaailmne poeesia päev.

25-26.03.19. Lastevanemate koosolekud klassides.

Наша школа принимает активное участие с региональных и международных проектах:

 • Märka ja aitaи”, juhendaja L. Krjukova
  Heategevuslik projekt, mille eesmärgiks on toetada peresid, mis vajavad materiaalset abi.

 • "SPIN", juhendaja L. Krjukova
  SPIN on lahe spordiprogramm, mis pakub võimalust mängida jalgpalli ja võistelda, teha trenni professionaalsete treeneritega, tutvuda teiste spordialade ja ägedate sportlastega, leida uusi sõpru ja veeta mõnusalt vaba aega

 • MINU RIIK, juhendaja R.Rumm
  Üleriigiline integratsiooni- projekt MINU RIIK käivitus 2002/2003 õppeaastal riikliku programmi “Integratsioon eesti ühiskonnas 2000-2007” raames koostöös Rahvastikuministri büroo, Vabariigi Presidendi Kantselei, Riigikogu Kantselei ja Riigi- kantseleiga. See oli ja on mõeldud eeskätt vene õppe- keelega üldhariduskoolide üheksandate  klasside õpilastele, milline tutvustab õpilastele riiki ja võimu ning poliitilisi institutsioone. Alates 2009/2010 õppeaastast kannab Minu Riik kodanikuhariduse programmi nime. 2016/2017. õppeaastal alustab MINU RIIK oma viieteistkümnendat tööaastat.

 • Veni Vidi Vici”, juhendaja R.Rumm
  VeniVidiVici Õpilasvahetus on programm, mis korraldab Eestisiseseid õpilasvahetusi 7. – 12. klasside noortele. Õpilastel on võimalus 1 või 2 nädala jooksul minna õppima teise Eestimaa kooli. Projekti eesmärgiks on anda igale noorele võimalus avastada nii iseennast kui ka oma kodumaad ning vahetuse käigus kogeda miskit, mis muudaks nende elu.

 • Проект “Kaitse end ja aita teist”, juhendaja J. Demjantšuk
  Koolitusprogramm „Kaitse end ja aita teist“ on suunatud 6.-8. klassi õpilastele üle Eesti. KEAT koolitusprogramm on koostatud põhikooli riikliku õppekava ja seda läbiva teema „Tervis ja ohutus“ alusel. Programm koosneb teoreetilisest osast, iseseisvast õppest soovitusliku kirjanduse alusel ja vähemalt ühepäevasest ohutuslaagrist, kus testitakse ja kinnistatakse omandatud teadmisi ja oskusi. Koolituse läbinud noor inimene oskab aidata teisi nii, et oleks tagatud enda ohutus.

 • Kiusamisest vaba kool”, juhendaja
  “Kiusamisest vabaks!” on ennetav metoodika, mille eesmärk on luua lasteaia ja algklasside laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest, kiusamise korral sekkuvad ja kaitsevad kaaslast, kes seda ise ei suuda.

 • Roheline kool”, juhendaja S. Todorovskaja, J.Demjantšuk
  Programmi juhib Foundation for Environmental Education (FEE) -  valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut.

 • Проект “ERASMUS+”, juhendaja A.Jakovtšenko, J.Demjantšuk
  Erasmuse programm on Euroopa Liidu õpilasvahetuse programm. Erasmus+ projektidega edendatakse vastastikuse õppe ja kogemuste vahetamise kaudu kodanikuaktiivsust, sotsiaalset uuendust, demokraatias osalemist ja ettevõtlust.

 • Tallinna lasteaedade projekt “Etno”, juhendajad S. Tšabijeva, N. Andriankov
  Projekti ETNO osavõtjad (Tallinna koolid) valmistavad käsitöö- ja tehnoloogia tundides õmblus- ja puutööd lasteaedade kingituseks.

 • Проект UNESCO Ühendkoolide projekt, juhendaja N. Klimenko
  Ühendkoolide võrgustik töötab tänu pühendunud õpetajatele, kes soovivad oma õpilastele anda lisaharidust, avaradada enda ja oma õpilaste maailmavaadet, olla tolerantsemad! Kõik koos soovime teadmiste saamise ja jagamise käigus tagada maailmas rahu.
  Eesti UNESCO ühendkoolide eesmärk on pakkuda õpilastele võimalusi arendada rahu, sallivust ja demokraatiat nii Eestis kui laiemas maailmas. Prioriteetideks on maailmaharidus, mitmekultuurilisus ja keskkonna jätkusuutlik areng Balti mere regioonis.

 • Tagasi kooli”, juhendaja R. Rumm
  Projekt “Tagasi kooli” on kodaniku- algatus, mille eesmärk on tugevdada Eesti koolide ja ülejäänud ühiskonna koostööd. Kutsume koolidesse tunde andma ja kogemusi jagama külalis- õpetajaid – tegusaid kodanikke, lapse- vanemaid, vilistlasi, üliõpilasi ja kõiki neid, kes soovivad kooli- elus kaasa lüüa. Külalisõpetajate tunnid vahendavad õpilastele praktilisi teadmisi ja kogemusi erinevatest eluvaldkondadest, aidates kaasa hariduse mitme- kesistumisele. Õpetajatele loob “Tagasi kooli” olulist väärtust uue õppekava eesmärkide täitmisel ning koostöö- võrgustiku laiendamisel inimestega, kes soovivad anda oma panuse uue põlvkonna arengusse. Algatuse keskne tööriist on terve õppeaasta kestel kasutatav infosüsteem, mis koondab õpetajate ja külalisõpetajate kontakt- ja taustinfot ning tundide eelistusi, võimaldades leida vastastikku sobivaid koostööpartnereid.

 • Rahvusvaheline õpilaste seminar, juhendaja I.Ermel

Kooli kontaktandmed 

Tallinna Mahtra Põhikool
Mahtra 60 Tallinn 13812 Estonia
Telefon: (+372) 6 218 185
Faks: (+372) 6 218 184
Email: mahtra@mahtra.edu.ee

Kuidas meid leida? 

Meile saab sõita bussiga
N 35, 50, 56, 65, 67 peatus  Raadiku