Märts 

Üritused:

5.03.19. Vastlapäev. 1.-3., 4.-6. klassides

8.03.19. Pidulik kontsert

14.03.19. Emakeelepäev. 1.-9. klassides.

14.03.19. Aabitsaga hüvastijätt. 1.klassid.

21.03.19. Ülemaailmne poeesia päev.

25-26.03.19. Lastevanemate koosolekud klassides.

Tallinna Mahtra Põhikooli tunnivälise huvitegevuse tööplaan 2018/2019 õ.a. I poolaasta

September

03.09.18.          Aktused. Teadmistepäev. 1.-9. klassid

4.09.18.            Kooli üldkoosolek ettevalmistuse klassi vanamatele.     

03-14.09.18.     Liiklusreeglid. 1.-9.klassid. Kohtumine Leoga.

5.09.18.            Õpelaseesinduse istungid. 7.-9.klassid.

10.09-25.10.18.Juubeli üritused.

10.09.18.          Rahvusvaheline grammatika päev. Etteütlused 2.-9.klassid, TMP õpetajad

7-8.09.18.         Õpetajate väljasõidu seminar. TMPK õpetajad

24-28.09.18.     Spordinädal.       Spordipäevad. 1.-9.klassid

25.09.17.          Õpilaseesinduse istungid. 7.-9.klassid

Oktoober

01-02.10.18.     Lastevanemate koosolekud

03.10.18.          Õpilaseesinduse istungid. 7.-9.klassid-

05.10.18.          Õpetajate päev. Pidulik juubelikontsert. 1.-9.klassid  .

23.10.18           Galakontsert,pühendatud kooli juubelile Vene Dramteatris.        

24-25.10.18      Õpetajate väljasõidu seminar. TMPK õpetajad.  

31.10.18.          Konkurss „Halloween“. 4.-9.klassid

November

05.11.18.       Õpilaseesinduse istungid. 7.-9.klassid                                            

09.11.18.       Isadepäev

12.11.18.       Vanemate päev.

20.11.18.       Õpilaseesinduse istungid. 7.-9.klassid

23.11.18.       Kadripäev.1.-5.klassid

26.11.18.       Kodanikupäev. 4.-9.klassid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Detsember

03.12.18.         Õpilaseesinduse istungid. 7.-9.klassid

11.-14.12.18.   Laste loomingute festival “Talvine muinasjutt” koos lähedal asuvate lasteaedadega.

12.18.              Loomingulised töötoad “Päkapikkude maal”. 4.-6. klassid

17.12.18.         Õpilaseesinduse istungid. 7.-9.klassid      

18.12.18.         Keelekümblusklasside esinemine jõulukontserdil

19.12.18          Jõulukontserdid mudilastele. 1.-3.klassid.

19.12.2018      Jõulukontserdid 4.-5. klassid, 6.-7. klassid.     

20.12.18.         Jõulukontsert 8.-9. klassid.

21.12.18.        Direktori pidulik vastuvõtt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        22.12.18.         Klassijuhataja päev.                                                                                                                                       
                                                                                                              

I poolaasta 2018/2019 Heategevuse projektist “Märka ja aita” osavõtt. L. Krjukova

2018/2019 õ.a.- Projektist “Veni Vidi Vici” osavõtt. Tallinna koolide õpilaste vahetus.

2018/2019 õ.a. - Projektist “ERASMUS +” osavõtt . A. Jakovtšenko, J.Demjantšuk

2018/2019 õ.a.- Projektist  “SPIN” osavõtt. spordiüritused. L. Krjukova

2018/2019 õ.a. - Projektist KEAT osavõtt. J. Demjantšuk

2018/2019 õ.a.- Projektist “Roheline kool” osavõtt. S. Todorovakaja, J.Demjantšuk

2018/2019 õ.a. - Projektist “LOOMING” osavõtt. S. Tsabijeva, N. Andriankov

2018/2019 õ.a.-Projektist “Kiusamisest vaba kool” osavõtt.

2018/2019 õ.a. - Projektist “Multi -2017” osavõtt.  R. Rumm, A.Jakovtšenko

2018/2019 õ.a. - Projektist “Meid ühendab looming” osavõtt.

Kooli kontaktandmed 

Tallinna Mahtra Põhikool
Mahtra 60 Tallinn 13812 Estonia
Telefon: (+372) 6 218 185
Faks: (+372) 6 218 184
Email: mahtra@mahtra.edu.ee

Kuidas meid leida? 

Meile saab sõita bussiga
N 35, 50, 56, 65, 67 peatus  Raadiku