Mai 

04.05 Loovtööde kaitsmine

09.05 PISA 2018 9. klassid

16.05 Tsemetöö 6. klassid eesti keel teise keelena

22.05 Tasemetöö 6. klassid matemaatika

24.05 Tasemetöö 3. klassid (eesti/vene keel)

29.05 Tasemetöö 3. klassid matemaatika

30.05 Tasemetöö 6. klassid vene keel

 

 

 

 

Tallinna Mahtra Põhikooli tunnivälise huvitegevuse tööplaan 2017/2018õ.a. I poolaasta

September

23.08.17.    Klassijuhatajate seminar. 1.-9.klasside klassijuhatajad

01.09.17.    Aktused. Teadmistepäev. 1.-9. klassid

01-09.17.    Liiklusreeglid. 1.-9.klassid

08.09.17.    Rahvusvaheline grammatika päev. Etteütlused 2.-9.klassid, TMP õpetajad

8-9.09.17.   Õpetajate väljasõidu seminar. TMPK õpetajad

11.09.17.    Õpilaseesinduse istungid. 7.-9.klassid

19.09.17.     Linnaosa spordivõistlused.  Teatejooksud 3.- 7. klassidele

21.09.17.     Ülemaailmne rahupäev. 1.-9.klassid

25-29.09.17. Spordinädal.    8.-9.09.201    Spordipäevad. 1.-9.klassid

25.09.17.      Õpilaseesinduse istungid. 7.-9.klassid

09.17.            Muuseumitunnid Tammsaare muuseumis. 8.klassid

 

Oktoober

oktoober- november 2017    Õppeekskursioonid ökoloogilise projekti raames. 2.-9. klassid

02-03.10.17. Lastevanemate koosolekud

2-6.10.17.     Eesti leivanädal

4.10.17.        Õppeekskursioonid  5.-6. kl., 7.-8. kl. Eesti Põllumajandusmuuseumis. Таrtu.

05.10.17.      Õpetajate päev. Pidulik kontsert. 1.-9.klassid

09.10.17.      Õpilaseesinduse istungid. 7.-9.klassid

12.-16.10.17.    „Sügise pidu“. 1.-3.klassid

10.2017         Linnaosa spordivõistlused.  4.-9. klassid

10.2017         Rebaste ristimine. 1.klassid 30.09.2016.  

10.2017         Õpilaste loovtööde konverents 7.-9.klassid         

20.10.17.       Klassijuhataja päev. Ekskursioonide päev. 1.-8.klassid

22.-29.10.17.   Projekti “Multi-2017” osavõtt.

31.10.17.       Konkurss-viktoriin „Halloween“. 4.-9.klassid

 

November

06.11.17.       Õpilaseesinduse istungid. 7.-9.klassid                                            

06.11.17.       Isadepäev

20.11.17.       Õpilaseesinduse istungid. 7.-9.klassid

24.11.17.       Kadripäev.1.-5.klassid

27.11.17.       Kodaniku päev. 4.-9.klassid      

11.2017.        Kunstiloomingu konkurss “Vikerkaar- 2016”. 6.-8. klassid

11.2017.         Linnaosa spordivõistlused.  4.-7. klassid

11.2017.         Kooride lahing

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Detsember

02.12.17.          Autasuline sõit Riia . 5.-9. klassid

04.12.17.          Õpilaseesinduse istungid. 7.-9.klassid

12.17.               Loomingulised töötoad “Päkapikkude maal”. 4.-6. klassid

12.17.              Noorte infomess “Teeviit” 9.klassid

15.12.17.        Keelekümblusklasside esinemine jõulukontserdil                                                        

18.12.17.         Jõulukontserdid mudilastele.                                                                                          

18.12.17.         Õpilaseesinduse istungid. 7.-9.klassid                                                                               

19.12.17.        Jõulukontserdid 4.-5. klassid, 6.-7. klassid.                                                                     

20.12.17.         Jõulukontsert 8.-9. klassid.                                                                                               

22.12.17.     Klassijuhataja päev.                                                                                                                     

22.12.17.     Jõulu Direktori Vastuvõtt                                                                                                    

12.17.                Õpilste deligatsiooni Moskva Dovatori kooli töö külastus             

                                                                                                               

I poolaasta 2017/2018 Heategevuse projektist “Märka ja aita” osavõtt. L. Krjukova

2017/2018 õ.a.- Projektist “Veni Vidi Vici” osavõtt. Tallinna koolide õpilaste vahetus. K.Noor

2017/2018 õ.a. - Projektist “ERASMUS +” osavõtt . A. Jakovtšenko

2017/2018 õ.a.- Projektist  “SPIN” osavõtt. spordiüritused. L. Krjukova

2017/2018 õ.a. - Projektist KEAT osavõtt. J. Demjantšuk

2017/2018 õ.a.- Projektist “Roheline kool” osavõtt. S. Todorovakaja

2017/2018 õ.a. - Projektist “LOOMING” osavõtt. S. Tsabijeva, N. Andrian

2017/2018 õ.a.-Projektist “Kiusamisest vaba kool” osavõtt. A. Nechajeva

2017/2018 õ.a. - Projektist “Multi -2017” osavõtt.  R. Rumm, M. Akulistaja

2017/2018 õ.a. - Projektist “Meid ühendab looming” osavõtt. M. Akulistaja

Kooli kontaktandmed 

Tallinna Mahtra Põhikool
Mahtra 60 Tallinn 13812 Estonia
Telefon: (+372) 6 218 185
Faks: (+372) 6 218 184
Email: mahtra@mahtra.edu.ee

Kuidas meid leida? 

Meile saab sõita bussiga
N 35, 50, 56, 65, 67 peatus  Raadiku