Esimesse klassi astumine 1. septembril 2017 

Kõigile rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes Tallinna munitsipaalkoolis. Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks. Olulised tähtajad kooli astumisel. Loe edasi...

Lugupeetud lapsevanepad ja õpilased!

Seoses remonditöödega kooli kantselei on tööpäeviti avatud alates 01.07.2016 kell 9:30–14:00.
Kiire küsimuste korral võib helistada tööpäevadel E–R kell 9:00 – 17:30 tel. 58376386.

Med.õe kabinet on suletud alates 27.06.2016 - 21.08.2016

13.05.2016 toimus luulekonkurss, mis oli pühendatud kevadele ja emadepäevale. Konkursi tulemused:

1. koht - Polina Barõšnikova (6B), Michel Salva (6B)
2. koht - Angelina Dolgova (5A), Artur Mozgovets (6A)
3. koht - Margarita Gavrilova (3B), Darja Šabalovskaja (3D)

Žürii lemmik - Alisa Arabella Tirkkonen (6C), Jelizaveta Konovalova (3D)
Suur tänu käsitöö õpetajale Svetlana Tsabijevale, kes näitas 5.klasside õpilastele, kuidas võib ilusti kaunistada kaarte emadepäevaks.

Konkursi viisid läbi eesti keele õpetajad Aleksandra Jakovtšenko ja Svetlana Todorovskaja.

3.- 7. maini 2016. aastal toimus Jaunpilsi põhikoolis (Läti) rahvusvaheline seminar «Maailm astub klassi». Koostöö selle suurepärase kooliga kestab UNESCO projekti raames juba üle 10 aasta. Iga kord osaleme erinevates projektides, käime üksteisel külas, vahetame kogemusi.
Sel aastal esindasid Tallinna Mahtra põhikooli õpetajad N. Leitšenok ning A. Prit ja 7.-8. klasside õpilased: Danila Šamko, Anastasija Poljakova, Veronika Sarajeva, Anneli Virts, Eliza Gromova ja Diana Marinen.
Meie delegatsioon käis mitmel huvitaval ekskursioonil (Riia linn, Jaunpilsi loss, Käsitöömaja), võttis osa läti kooli tundides, osales spordiüritustel. Tallinna Mahtra põhikooli õpilased esindasid väärikalt oma kooli nii seminaril kui ka kontserdil.

Aprillis Nutikuu raames meie koolis toimus konkurss "Parim nutiõpetaja". Konkursis võtsid osa õpetajad erinevatest aineseksioonidest, kokku 11 õpetajat. Õpetajatele oli pakutud demonstreerida oma oskusi nii IKT teoorias kui ka praktilist osas. Teoreetilised küsimused käsitlesid rist-ja tarkvara, interneti ja e-posti teadmisi. Praktilised küsimused - teksti töötlemise vahendeid. Kõik meie kooli õpetajad näitasid piisavalt kõrget IKT oskuse taset.

Konkursi tulemuste põhjal esikoha sai vene ja eesti keele õpetaja Aleksandra Jakovtšenko. Teise- jagasid eesti keele ja kirjanduse õpetaja Anna Prit ja eesti keele õpetaja Natalja Salmus. Kolmanda koha hõivas matemaatika õpetaja Julia Lapšina.

On tuntud rahvatarkus „Hea sõber on rohkem väärt, kui rikkus”. Sellise sõpruse nimel toimus Tallinna Mahtra Põhikoolis kohtumine meie heade sõpradega Venemaalt, Moskva gümnaasiumi nr.2098 õpilaste ja õpetajate esindajatega.

26.märtsil toimus Tallinnas Lindakivi kontserdisaalis laste loomingu festival Balti Noodid 2016.
Festivali eesmärgiks on laste loomingu toetamine ning andekatele eelkooli- ja kooliealistele lastele võimaluse andmine enda näitamiseks vokaalis, koreograafias ja kujutavas kunstis.
Laste loomingu festivali "Balti Noodid" korraldab Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra. Festivalil sai üles astuda nii laulu, tantsu kui kunstitööde kaudu.
Tallinna Mahtra Põhikool osales sel aastal ühes kategoorias – laul.

Lindakivi Kultuurikeskuses astus üles 21 erinevat kollektiivi. Esinejate hulgas oli nii tantsu-ja laulustuudiote lapsi, lasteaedade ja koolide esindajaid. Suurel laval astus üles Tallinna Mahtra Põhikooli 2.D klassi õpilane Alisa Kovšikova lauluga "Majakene mere ääres" muusikaõpetaja Maria Kondratjeva juhendamisel. Esinemine läks kenasti korda, Alisa esinemine oli igati tubli ja julge!
Täname festivali korraldajat Lüürat, kes meid väga hästi vastu võttis!

Täname ka meie kooli esindajaid ning muidugi vanemaid!

Lugupeetud lapsevanemad! Palume Teil osaleda Tallinna Mahtra Põhikooli poolt korraldatud rahuloluküsitluses. Täites ära järgneva küsimustiku hindate tehtud tööd ja saate avaldada arvamust koolile olulistel teemadel. Oleme väga tänulikud, kui leiate 10 minutit oma ajast, et küsimustik täita. Küsimustele saab vastata kuni 8.aprillini. Küsimustiku leiate siin - http://goo.gl/forms/ekqqls5KZW

Kooli kontaktandmed 

Tallinna Mahtra Põhikool
Mahtra 60 Tallinn 13812 Estonia
Telefon: (+372) 6 218 185
Faks: (+372) 6 218 184
Email: mahtra@mahtra.edu.ee

Kuidas meid leida? 

Meile saab sõita bussiga
N 35, 50, 56, 65, 67 peatus  Raadiku