Esimesse klassi astumine 1. septembril 2017 

Kõigile rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes Tallinna munitsipaalkoolis. Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks. Olulised tähtajad kooli astumisel. Loe edasi...

KEAT projekti raames toimus Mahtra Põhikoolis loeng 6. klasside jaoks. Külla oli kutsutud politsei esindaja Dina Afanasieva.

Loengu käigus said õpilased teada karistusest, erinevatest situatsioonidest ja nende lahendamisest, osalesid rühmatöös ja vestluses

KEAT - "Kaitse end ja abista teisi" projekti raames toimus 05.04 6. klassidele esmaabiõppe.
Meid külastas Punase Risti lektor Tatjana Rumjantseva, kes rääkis lastele erinevatest olukordadest, mis võivad elus ette tulla: verejooks, põletushaavad, pearinglus, luumurd jt.
Õpilased aktiivselt esitasid ja vastasid küsimustele ning olid protsessi kaasatud.

PISA on suurim rahvusvaheline õpilaste uuring, mis toimub iga kolme aasta tagant. Selle järgi saadakse teada, millised teadmised ja oskused on noortel üle maailma.

Meie koolis PISA 2018 eeltest toimub 19.aprillil kell 9:00 ja 14:00. Osalevad 8. ja 9. klassi õpilased.

​Hariduslike õppeprogrammide raames Tallinna Mahtra Põhikoolis toimusid huvitavad ​tunnid püstkojas. Korraldajateks olid Lahemaa Rahvuspargi esindajad teemaga "Sööme südame ja mõistusega".

31. märtsil võtsid 9. klassi õpilased Eliza Gromova, Ilona Lissova, Maksim Tšapalov, Ilja Sergienko, Ilja Kostjutšenko, Dmitri Vorošen ja Dmitri Iontsev meeskonnana osa noortefoorumist "Mina valin 2017", mis toimus Haabersti Vene Gümnaasiumis. 

Foorumi teema sellel aastal oli "Noorte ja arvutitehnoloogia tulevik”. Programm oli väga huvitav ja kasulik. Dmitri Iontsev tegi ettekande teemal "Arvutitehnoloogia kasutamine erinevatel ametialadel", hiljem toimusid särkide disainimise, kulinaaria ja robotitehnika töötoad. Foorum lõppes osalejate autasustamise ja kulinaarsete tulemuste maiustamisega.

Always projekti raames "Noored naised omavahel" Tallinna Mahtra Põhikoolis oli läbi viidud 23.03 6.klasside tüdrukute jaoks loeng noorte organismist ning selle muutumisest. Samuti jagati tüdrukutele naistekomplekte.

24. märtsil külastasid 9. klassi õpilased kaasaegse vene kultuuri festivali ОПѢ FEST raames Püha Aleksander Nevski katedraali.

Ekskursiooni vältel tutvusid lapsed õigeusu kiriku ajalooga, uurisid ikoone ja vitraaže, kiriku kellatornist imetlesid panoraamvaadet Tallinnast. Tänusõnad meie giidile isa Sergeile.

Kooli kontaktandmed 

Tallinna Mahtra Põhikool
Mahtra 60 Tallinn 13812 Estonia
Telefon: (+372) 6 218 185
Faks: (+372) 6 218 184
Email: mahtra@mahtra.edu.ee

Kuidas meid leida? 

Meile saab sõita bussiga
N 35, 50, 56, 65, 67 peatus  Raadiku