Märts 

Üritused:

5.03.19. Vastlapäev. 1.-3., 4.-6. klassides

8.03.19. Pidulik kontsert

14.03.19. Emakeelepäev. 1.-9. klassides.

14.03.19. Aabitsaga hüvastijätt. 1.klassid.

21.03.19. Ülemaailmne poeesia päev.

25-26.03.19. Lastevanemate koosolekud klassides.

Tähelepanu! Teavitame, et meie kool on saabuvate pühade puhul avatud järgnevalt:
23.12.2015 ja 28.12-30.12.2015 kool on avatud kell 9:00-14:00
24.12, 25.12 ja 31.12.2015 kool on suletud
Rahulikke Jõule ja ilusat Uut Aastat!

Alates 2015 aasta sügisest võtab Tallinna Mahtra Põhikool osa MTÜ Lastekaitse Liidu pilootprojektist “Kiusamisest vaba kool”. Eestis juba tuntud projekt „Kiusamisest vaba lasteaed“on tulnud nüüd koolidesse.

Projekti “Kiusamisest vaba kool” metoodika pakub lastele vahendeid, kuidas lahendada kiusamisolukordi ja kuidas seista enda või teiste eest kui kogetakse narrimist. Programm tugineb neljale põhiväärtusele: sallivus, austus, hoolivus ja julgus ning on suunatud kolmele sihtrühmale (õpetajad, lapsevanemad, lapsed).

Meil koolis tegelevad selle projektiga järgmised õpetajad: Svetlana Borovikova 1.a klassijuhataja, Aljona Markova 1.b klassijuhataja, Nastasia Klimenko 1.c klassijuhataja, Julia Matšigina 2.d klassijuhataja ja Svetlana Tsabijeva 8.a klassijuhataja (kus õpilased on “paremad sõbrad” ja aitavad projekti ellu viia).

6–9 klassi Mahtra Põhikooli õpilased osalesid loovkonkursil „Minu Eestimaa“. Meie koolist oli 34 loovtöid saadetud. Joonistused tulid välja mitmesugused: maalilised, graafilised. Lapsed vastasid küsimustele: millised Eestimaa kodukohad tunnevad meile tähtsamad? Mis maastikus me võime enda peegeldust leida? Milline asi  teeb koht,  kus ma elan, minu isamaaks? Iga joonistuste taga pool oli lühike jutt kirjutatud, kus autor põhjendas oma teema valikut, kirjeldas kujundate kohtade tähendus.

Sügis on kinkinud meile palju huvitavaid sündmusi. Ees on aga maagiline aeg - jõulud! Meie loomingulised poisid ja tüdrukud mõtlevad juba praegu, millega imestada oma klassikaaslasi ning õpetajaid jõulukontserdil. 22. detsembril 2015 autasustab meie koolidirektor neid õpilasi, kes on saanud paremaid tulemusi õppimises, spordis ning loomingulises töös.

16. detsember 2015 - keelekümblusklasside esinemine jõulukontserdil
17. detsember 2015 - jõulukontserdid (4.-5. klassid kell 13.00, 6.-7. klassid kell 14.00)
18. detsember 2015 - jõulukontsert (8.-9. klassid kell 14.00)
18. detsember 2015 - jõulukontserdid mudilastele (kell 9.00 - 12.00)
22. detsember 2015 - klassijuhataja päev. Ekskursioonid
22. detsember 2015 - Direktori vastuvõtt (kell 18.00)

02.-06.11.2015 toimus meie koolis Eestis muusikaaasta raames muuusikanädal.

Lugupeetud lastevanemad! 9.Novembril kell 18:00-20:00 toimub meie koolis lastevanemate päev. Kutsume teid vestlustele kooli õpetajate ja juhtkonna liikmetega.

Koolivaheajal, 19. oktoobril 2015 külastasid meie kooli 9.A ja 9.B klasside õpilased koos oma klassijuhatajatega Tallinna Teeninduskooli. Seal said nad võimaluse tutvuda õppimistingimuste ning erialadega. Toimusid ka konkursid, mis lubasid õpilastel lähemalt tutvuda kelneri/ettekandja ning baarmeni elukutsetega.

 

Kooli kontaktandmed 

Tallinna Mahtra Põhikool
Mahtra 60 Tallinn 13812 Estonia
Telefon: (+372) 6 218 185
Faks: (+372) 6 218 184
Email: mahtra@mahtra.edu.ee

Kuidas meid leida? 

Meile saab sõita bussiga
N 35, 50, 56, 65, 67 peatus  Raadiku