Mai 

04.05 Loovtööde kaitsmine

09.05 PISA 2018 9. klassid

16.05 Tsemetöö 6. klassid eesti keel teise keelena

22.05 Tasemetöö 6. klassid matemaatika

24.05 Tasemetöö 3. klassid (eesti/vene keel)

29.05 Tasemetöö 3. klassid matemaatika

30.05 Tasemetöö 6. klassid vene keel

 

 

 

 

8.märtsil meie koolis toitub seitse lühendatud tundi seoses Rahvusvahelise naistepäeva. Kell 13:00 aulas algab pidulik kontsert.  Kutsume kõiki õpetajaid ja 7-9 klassi tüdrukuid!

Käesoleval aastal meie kool osaleb projektis “Kaitse ennast ja aita teist”. Projekti raames kuuendate klasside õpilased terve õppeaasta jooksul läbivad koolitust. Ohutusreeglitest, esmaabi osutamisest endale ja teistele räägivad meie õpilastele Punase Risti, Päästeameti, Liikluspolitsei spetsialistid. Koolitus toimub nii koolis, kui ka väljaspool koolimaja. 2016.aasta mais 8-liikmeline kuuendate klasside võistkond sõidab ühepäeavasesse laagrisse, kus näitab „välitingimustes” oma oskusi ja teadmisi.

Detsembris 2015 Talinna Mahtra Põhikooli õpilased saatsid 27. jõulupostkaarte joonistusvõistlusele "Lennukad jõulud".   
Konkursile jõudnud üle 400 vahva pildi. 30 joonistajate vahel oli loositud lennuakadeemia šokolaade, Apollo kinkekaarte ja akadeemia lennusimulaatori kinkekaarte.

Loosiõnn naeratas järgmistele  meie joonistajate õpilastele:
1. 2.d klassi õpilane Alisa Kovšikova
2. 9.a klassi õpilane Anna Tomson
3. 9.b klassi õpilane Roman Otto  

Kõigile võitjatele oli saadetud auhinnad postiga koju.

Eesti koolilaste metsapostkaardi 13. konkurss teemal „Minu suurim looduselamus“ on lõppenud. Konkursile oli laekunud 2909 metsapostkaarti 127 erinevast haridusasutusest üle Eesti.  

Tallinna Mahtra Põhikoolist osalesid 2d ja kõik 5  - 9 klassid. Meie koolist oli saadetud umbes 50. postkaarti, kus olid loodusjoonistused.

Kõigi esitatud tööde seast valisid Riigimetsa Majandamise Keskuse loodushoiuosakonna töötajad välja 100 postkaarti, mis osalesid rahvahääletusel.

Rahvahääletuse tulemusel selgus 36 paremast tööst trükitakse postkaardikomplekt, mis saadetakse tänuks osavõtnud koolidele ja 36 väljavalitud töö autoritele.  

Meie 5a klassi õpilane - Alekse Ustinov postkaardiga “Kes seal on?” sai rahvahääletusel  27. koha ja see on suurepärane tulemus, ja tema saab postkaardikomplekt. Sada parimatest on Angelina Dolgova 5a klassi õpilane postkaardiga “Kassid kuuvalgel, Kristina Kulakova 5d klassi õpilane postkaardiga - “Elu”, Aleksandra Gradussova 7b klassi õpilane postkaardiga “Sügis”, Anastassija Medvedeva 9b klassi õpilane postkaardiga “Sügisene puu”.

Tähelepanu! Teavitame, et meie kool on saabuvate pühade puhul avatud järgnevalt:
23.12.2015 ja 28.12-30.12.2015 kool on avatud kell 9:00-14:00
24.12, 25.12 ja 31.12.2015 kool on suletud
Rahulikke Jõule ja ilusat Uut Aastat!

Alates 2015 aasta sügisest võtab Tallinna Mahtra Põhikool osa MTÜ Lastekaitse Liidu pilootprojektist “Kiusamisest vaba kool”. Eestis juba tuntud projekt „Kiusamisest vaba lasteaed“on tulnud nüüd koolidesse.

Projekti “Kiusamisest vaba kool” metoodika pakub lastele vahendeid, kuidas lahendada kiusamisolukordi ja kuidas seista enda või teiste eest kui kogetakse narrimist. Programm tugineb neljale põhiväärtusele: sallivus, austus, hoolivus ja julgus ning on suunatud kolmele sihtrühmale (õpetajad, lapsevanemad, lapsed).

Meil koolis tegelevad selle projektiga järgmised õpetajad: Svetlana Borovikova 1.a klassijuhataja, Aljona Markova 1.b klassijuhataja, Nastasia Klimenko 1.c klassijuhataja, Julia Matšigina 2.d klassijuhataja ja Svetlana Tsabijeva 8.a klassijuhataja (kus õpilased on “paremad sõbrad” ja aitavad projekti ellu viia).

6–9 klassi Mahtra Põhikooli õpilased osalesid loovkonkursil „Minu Eestimaa“. Meie koolist oli 34 loovtöid saadetud. Joonistused tulid välja mitmesugused: maalilised, graafilised. Lapsed vastasid küsimustele: millised Eestimaa kodukohad tunnevad meile tähtsamad? Mis maastikus me võime enda peegeldust leida? Milline asi  teeb koht,  kus ma elan, minu isamaaks? Iga joonistuste taga pool oli lühike jutt kirjutatud, kus autor põhjendas oma teema valikut, kirjeldas kujundate kohtade tähendus.

Kooli kontaktandmed 

Tallinna Mahtra Põhikool
Mahtra 60 Tallinn 13812 Estonia
Telefon: (+372) 6 218 185
Faks: (+372) 6 218 184
Email: mahtra@mahtra.edu.ee

Kuidas meid leida? 

Meile saab sõita bussiga
N 35, 50, 56, 65, 67 peatus  Raadiku