September 

Üritused:

4.09.18.            Kooli üldkoosolek ettevalmistuse klassi vanamatele.     

03-14.09.18.     Liiklusreeglid. 1.-9.klassid. Kohtumine Leoga.

5.09.18.            Õpelaseesinduse istungid. 7.-9.klassid.

10.09-25.10.18.Juubeli üritused.

10.09.18.          Rahvusvaheline grammatika päev. Etteütlused 2.-9.klassid, TMP õpetajad

7-8.09.18.         Õpetajate väljasõidu seminar. TMPK õpetajad

24-28.09.18.     Spordinädal.       Spordipäevad. 1.-9.klassid

25.09.17.          Õpilaseesinduse istungid. 7.-9.klassid

17.mail meie koolis toimus traditsiooniline 2. klasside üritus- kirjanduslik viktoriin. Sel aastal see oli pühendatud Aleksander Puškini muinasjuttudele. Meie 2. klassi õpilastele tulid külla teiste Lasnamäe koolide õpilased.

Kõik õpilased näitasid oma suurepärased teadmisi muinasjuttudest. Võistkonnad ettevalmistasid teatriliseeritud muusikalised etendused Puškini muinasjuttude järgi. Iga viktoriinist osavõtja sai kingituse, osalejaid tunnustati raamatute ja tänukirjadega.

Võidukohti jaotati järgmiselt:

I koht- Lasnamäe Vene Gümnaasium
II koht- Pae Gümnaasium
III koht- Mahtra Põhikool

 

10.mail 2017.aastal toimus meie koolis üritus, mis oli pühendatud Tallinna lillepeo ettevalmistusele. Tallinna laste ja noorte lillepidu 2017 toimub 1.juunil  Lasnamäel Laagna teel.

Aprilli lõpus lõppes järjekordne linna loominguprojekt. Projektidest osavõtt sai kooli õpilastele traditsiooniliseks. „Etno“ – sellist nimetust sai selle aasta aktsioon. See oli pühendatud eesti rahvaluulele.

5. mail 2017. aastal toimus meie koolis iga-aastane konkurss "Kooride heitlus". Parima koori tiitli pärast võistlesid 1. - 9. klasside õpilased ning ka õpetajad. Kõikidel meeskondadel oli suurepärane ettevalmistus.

Konkursil esitatud lood olid pühendatud peredele. Nii osalejad kui ka pealtvaatajad olid väga rahul esitustega.

Kohad jagunesid järgnevalt:

I koha said 3. klasside koor lauluga "Pere"/"Семья" ja 7. klasside koor lauluga "Elada sinu peas"/"Жить в твоей голове"

II koha sai keelekümblusklasside koorlauluga "Kauges külas", III koha aga 9. klasside koor lauluga "Kakrapõllud"/"Ромашковые поля".

Peatse kohtumiseni uuel aastal!

4.mail toimus meie koolis 8.klassides loovtööde kaitsmised.

Õpilased said tööga suurepäraselt hakkama, paljud said töö eest ka kõrgeima hinde. Esitatud tööde hulgas oli palju huvitavat, õpilased näitasid oma pühendumust ja tõsidust antud töösse. Õnnitleme enda poolt lapsi, nende juhendajaid ja vanemaid, kes neid toetasid!

Läheneb aeg, millal tuleks mõelda oma tulevasele ametile.

Selleks, et õpilased saaksid selle ülesandega hakkama, igal kevadel Tallinna Mahtra Põhikool viib läbi õpilastele erinevate Tallinna õppeasutuste tutvumisekskursioone. Keegi läheb edasi gümnaasiumi, teised omandavad haridust kutseõppeasutustes.

20.04.2017 käisid 16 õpilast 9.c klassist koos loodusõpetuse õpetaja Irina Fedchenko ja klassijuhataja Svetlana Todorovskajaga ekskursioonil Lahemaa rahvuspargis. Programmi nimetus oli „Rännak tuhande lauka maal“.

Õpilased said ülevaate Lahemaa kui Eesti ühe omapärasema maastikupiirkonna kujunemisest, olid Viru raba matkarajal. Õpilased õppisid tundma rabataimestikku ja - loomastikku. Lastele räägiti ökoloogiast ja keskkonnakaitsest. Kõik koolilapsed olid selle õppeekskursiooniga väga rahul.

Kooli kontaktandmed 

Tallinna Mahtra Põhikool
Mahtra 60 Tallinn 13812 Estonia
Telefon: (+372) 6 218 185
Faks: (+372) 6 218 184
Email: mahtra@mahtra.edu.ee

Kuidas meid leida? 

Meile saab sõita bussiga
N 35, 50, 56, 65, 67 peatus  Raadiku